Tallinn kehtestas Sõõrumaa rajatava elu- ja ärikvartali planeeringu

,

Tallinna linnavalitsus kehtestas Urmas Sõõrumaale kuuluva US Real Estate Ahtri tänava arenduse detailplaneeringu. Alale peaks kerkima 86 000 ruutmeetrise brutopinnaga elu- ja ärikvartal.

Talsinkiks ristitud elu- ja ärikvartalisse tuleb kokku üle 31 000 ruutmeetri äripinda. Kaubanduseks, teeninduseks ja toitlustuseks on planeeritud üle 14 000 ruutmeetri ning büroopindadeks üle 17 000 ruutmeetri. Kvartalisse rajatakse 301 korterit, kogu kvartali parkimine viiakse maa alla. Alale on lubatud ehitada kuni seitsme korrusega hooned, maksimaalse kõrgusega 24 meetrit. Neid peaks alale kerkima kaheksa.

Linnavalitsuse korralduses märgitakse, et uute hoonete rajamine peab toimuma nii, et on tagatud muinsuskaitseobjektide vaadeldavus. Piki Mere puiesteed ja Ahtri tänavat on planeeritud rohestruktuuri koridor, mis on üks osa kogu linna hõlmavast rohelisest võrgustikust. Olemasolev väärtuslik haljastus tuleb säilitada. Jalakäijatele tuleb luua ühendus kesklinnaga, tagades pääsu üle Ahtri tänava suunaga Admiraliteedi basseini poole ja Rotermanni soolalao juurest suunaga sadamale.

Talsinki kvartali arhitektuuri võidutöö nimi on “Voolav vesi”, mille tegid arhitektid büroodest Arhitekt11 ja HGA. US Real Estate alustab Talsinki kvartali ehitusega 2025. aastal ja kogu keskkond valmib prognoositavalt 2028. aastal. Planeeritud maa-ala asub Tallinna kesklinnas Sadama asumis Ahtri tänava, Paadi tänava ja Admiraliteedi basseini vahelises kvartalis, kus praegu laiub parkla.